Greppa logotyp

Ny version av Vera i drift

I den nya versionen av Vera som heter 1.1.50.0 är omräkningsfaktorerna för metan och lustgas uppdaterade i Klimatkollen enligt IPCC-s rapport från 2013.

I VERA har vi tidigare utgått från de omräkningsfaktorer som IPCC publicerade 2007, men nu uppdateras beräkningarna till de som IPCC publicerade 2013. I Klimatkollen ingår koldioxid, metan och lustgas eftersom de bedömts ha störst betydelse vid klimatavtrycksberäkningar på gårdsnivå.

I IPCC (2013) görs en skillnad mellan metan med fossilt ursprung som ger ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid nedbrytning och metan med biogent ursprung som inte ger något nettotillskott av koldioxid. Exempel på metan från fossilt ursprung är metanläckage från utvinning av fossila bränslen och metan med biogent ursprung kommer från koldioxid som är bundet av växter via fotosyntesen och när idisslarna äter gräs bildas metan från fodersmältningen.

Metan bryts ner relativt snabbt i atmosfären och då bildas koldioxid. Om metanet har fossilt ursprung beaktas att den koldioxid som bildas vid nedbrytning av metanet bidrar med ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären, medan nedbrytningen av metan med biogent ursprung inte ger något nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

Koldioxid med biogent ursprung som ingår i ett kretslopp antas inte ge något nettobidrag av växthusgaser. Med kretslopp avses här att den koldioxid som bildas vid nedbrytning av biomassa, till exempel när växtrester bryts ner, från mat- och fodersmältning eller från förbränning av biobränslen, snabbt kommer att bindas in igen av ny växtlighet och att kolförrådet i biomassa och mark därmed kommer vara oförändrat.

I kommande version av VERA görs det fortfarande ingen skillnad på om metan har fossilt eller biogent ursprung, men det kommer uppdateras framöver.

Tabell 1: Potentiell klimatpåverkan av olika växthusgaser med GWP100, tidsperspektivet 100 år. GWP= Green House Warming Potential. Tabellen visar värden enligt IPCC 2013 som nu är inlagda i Klimatkollen och de tidigare värdena enligt IPCC 2007.
Växthusgas

IPCC 2013
kg CO2e/kg växthusgas

IPCC 2007
kg CO2e/kg växthusgas

Koldioxid CO2, fossilt ursprung

1

1

Koldioxid CO2, biogent ursprung

0

0

Metan CH4, biogent ursprung

28

25

Lustgas N2O

265

 298

Läs mer om Vera

Senast uppdaterad: 20 september 2019