Greppa logotyp

Konferens om jordbrukets vattenhushållning i ett föränderligt klimat

Jordbruksverket erbjuder en konferens i Norrköping den 13-14 november.

Anmäl dig till konferensen senast den 11 oktober. Nu är inbjudan uppdaterad med ett program. Konferensen tar upp frågor om både för lite och för mycket vatten, främst ur ett klimatanpassningsperspektiv.

Du kan också anmäla dig till en plats i informationsytan om du vill berätta om något projekt eller informera om något med en poster, roll-up eller liknande. Det finns gott om tid avsatt för att deltagarna ska kunna ta del av utställningen.

Läs mer och anmälan dig till konferensen och till postersessionen på webbplatsen. Välkommen med din anmälan senast den 11 oktober.

Senast uppdaterad: 04 oktober 2019