Greppa logotyp

Sök medel från Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Du kan söka pengar för till exempel fältförsök, litteraturgenomgångar eller examensarbeten.

Stiftelsen har till huvudsaklig uppgift att stödja forskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige. Syftet är att utveckla ”praktiskt tillämpbara, ekonomiskt och miljömässigt uthålliga produktionsmetoder”. Speciellt välkomnas ansökningar om aktuella frågor som kan besvaras med fältförsök, litteraturgenomgångar av tidigare känd forskning och försök, samt examensarbeten (om de utgör del i ett större forskningsarbete).
Disponibla medel inför år 2020 är 675.000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 1 november.

Länk till mer information på KSLA-s webbplats

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019