Greppa logotyp

Inbjudan till direktupphandling - test av ny rådgivning till hästverksamheter inom Greppa Näringen

Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på test av en ny rådgivning till hästverksamheter inom Greppa Näringen.

Sista dag att lämna anbud är den 11 november.
Sista dag att ställa frågor om upphandlingen är den 7 november.
Svar på inkomna frågor kommer publiceras som en sida under Rådgivarnytt på denna webbplats. Länk till frågor och svar, publicerad den 4 november 2019.

Anbud ska skickas via e-post till Pernilla Kvarmo.

Kort beskrivning av uppdraget

Rådgivare ska testa rådgivningen till hästverksamheter på gårdar enligt beskrivningen i förfrågningsunderlaget.

Beskrivning av rådgivningen

I rådgivningen ska rådgivaren tillsammans med hästföretagaren gå igenom hästverksamhetens miljöpåverkan och förslag på åtgärder för att minska risken för näringsförluster till vatten och luft. I rådgivningen ingår även att diskutera hästarnas foderstater och foderbehov i syfte att minska eventuell överutfodring. Förslag på metoder och tekniska hjälpmedel som kan underlätta de dagliga rutinerna för mockning och utfodring tas fram.

Syftet med rådgivningen är att ta fram en åtgärdsplan som minskar främst fosfor- men även kväveförluster. Se beskrivning av rådgivningen i bilaga 1, Krav och rek häst förslag ver 3.

Krav på den som tar emot rådgivningen är att det finns minst 10-15 hästar på gården och att företaget har viss rådighet över utfodring, foderinköp, hantering av gödsel och skötsel och åtgärder i hagar.

Läs mer i förfrågningsunderlaget nedan

Förfrågningsunderlag Direktupphandling - test av ny rådgivning till hästverksamheter inom Greppa Näringen, wordfil Word, 156 kB.

Förfrågningsunderlag Direktupphandling - test av ny rådgivning till hästverksamheter inom Greppa Näringen, pdf-fil Pdf, 623 kB.

Bilaga 1, utkast krav och rek häst ver 3 Pdf, 145 kB.

Bilaga 2 - frågor och synpunkter Word, 285 kB.

Senast uppdaterad: 04 november 2019