Greppa logotyp

Frågor och svar om direktupphandling test av hästrådgivning

Här nedan publiceras svar på inkomna frågor om direktupphandling av test av hästrådgivning.

Sista dag att ställa frågor om upphandlingen är den 7 november.

Nu är möjligheten att ställa frågor stängd.

Fråga 1, inkom 30 oktober 2019:

Jag nämnde i förra veckan om en kollega som kör Greppas startbesök, egen häst samt ekonomirådgivare. Jag har läst vad rådgivningsdokumentet ska innehålla, när det gäller ekonomi så ser jag att hennes kunskaper skulle bidra med god hjälp när det gäller bl a ekonomidelen.
Svar 4 november: Tanken är att en rådgivare ska kunna köra rådgivningen på egen hand. Sedan är det så klart bra med input från flera olika typer av rådgivare. Nu har jag skickat ut hela upphandlingen som Rådgivarnytt så kollegan är också varmt välkommen att lägga anbud.

Fråga 2, inkom 31 oktober 2019:

Går igenom upphandlingen för testkörning av hästrådgivning. Under ”pris” står det att anbudet skall omfatta en rörlig timkostnad för samtlig delmoment 1-6. Menar ni inte att ni vill ha en fast timkostnad ??
Svar 4 november: Bra fråga, jo ett fast timpris men en varierande mängd timmar har vi tänkt!

Fråga 3, inkom 31 oktober 2019:

Hej, vi funderar på att söka anbudet men jag gick introduktionskurs för nya rådgivare inom Greppa Näringen 2018. Måste man gå den igen isf som är den 6+7/11?
Svar 4 november: Det står att man antingen ska vara godkänd rådgivare i Greppa Näringen eller uppfylla kraven om kompetens, dels grundutbildning och dels gå den introduktionskurs som är den 6-7 november 2019. För att bli godkänd rådgivare i Greppa Näringen krävs dels grundutbildning och dels att man har gått introduktionskursen tidigare. 

Fråga 4, inkom 31 oktober 2019:

Var på webb amn greppa visas ev frågor och svar?
Svar 4 november: Tills i onsdags, den 30 oktober, hade inte några frågor kommit in och därför finns inget publicerat än så länge. Men i texten står att Svar på inkomna frågor kommer publiceras som en sida under Rådgivarnytt på denna webbplats, dvs adm.greppa.nu. Så under dagen, den 4 november, kommer svaren på de inkomna frågorna läggas ut. 

Fråga 5, inkom 31 oktober 2019:

Är upphandlinen endast baserad på pris? 
Svar 4 november: Det står hur utvärderingen kommer ske i anbudsunderlaget, under Utvärdering

Fråga 6, inkom 1 november: 

Jag läste förfrågningsunderlaget för test av rådgivning till hästverksamheter. Jag såg att Halland saknas bland länen, men Örebro finns två gånger.
Svar 4 november: Så klart borde Halland också vara med och de ingår i Region Syd, det var en miss att de inte var med. Och två Örebro ska det inte heller vara!

Fråga 7, inkom den 4 november:  

En fråga om upphandlingen; Halland står inte med som län, betyder det att upphandlingen inte omfattar de halländska hästhållarna?
Svar 4 november: Så klart borde Halland också vara med och de ingår i Region Syd, det var en miss att de inte var med.

Fråga 8, inkom 6 november:

Om jag planerar utföra testet av ny rådgivning till hästverksamheter inom Greppa näringen, med en kollega (dvs vi tar olika gårdar), kan jag skriva med henne i samma ansökan då eller ska hon skicka in en egen?
Svar 8 november: Om ni är flera på samma företag kan ni lämna in ett anbud.

Fråga 9, inkom 6 november:

Hur fyller jag i tabell 1 om vi är två rådgivare?
Svar 8 november: Lägg till rader så att det framgår de olika personernas kompetens och liknande.

Fråga 10, inkom 6 november:

Räknas föreningsdriven ridskola på kommunägd anläggning som ett ”hästföretag”? Där man själv upphandlar foder, och har egna beten till hästarna. Förutom rasthagarna.
Svar, 8 november: Det kan vara ett företag i målgruppen men de behöver ha makt över mark och rasthagar också.

Fråga 11, inkom 6 november:

Kommer den avslutande workshopen att vara en fysisk träff?
Svar, 8 november: Ja, troligen i Linköping.

Fråga 12, inkom 6 november:

Och i så fall – kan boende ersättas om träffen är belägen så att det är svårt att resa över dagen i vårt avlånga land?
Svar 8 november: Om resa med övernattning har godkänts i förväg kan det godkännas även inför workshopen.

Fråga 13 inkom 6 november:

Ser att man vidare kan rekommendera andra moduler i Greppa. Kommer dessa ”test-gårdar/företag” att räknas som medlemmar i Greppa på så sätt att även rådgivningsplan skall upprättas vid startrådgivningen? Alltså även om dessa inte har minst 50 ha åker och/eller minst 25 DE?
Svar, 8 november: Det har vi inte utrett färdigt än, vi börjar med testningen.

Fråga 14, inkom 7 november:

Måste en rådgivare vara godkänd greppa-rådgivare för att delta i testet? Jag skriver ju in mig och en kollega i anbudet, men hon har inte gått någon greppa-kurs!
Svar 8 november: Vi beskriver kraven på kompetens under Kompetens hos rådgivaren. Om din kollega inte har gått någon Greppakurs uppfyller hon inte kompetenskravet.

Fråga 15, inkom 8 november:

Vi tänker oss att vi ska söka tre rådgivningar, kan det vara så att ni minskar antalet? Vi tänker oss att de kan vara svårt att göra endast en rådgivning då det är mycket att sätta sig in i. Om ni kan komma att minska går de då att säga att vi inte kan genomföra endast en modul?
Svar 8 november: Vi minskar troligen inte antalet för de leverantörer som vi har antagit, men vi behöver få förhålla oss till den budget vi har.

Fråga 16, inkom 8 november:

Är workshopen på slutet på plats hos er eller sker den också via skype?
Svar 8 november: Vi har tänkt att workshopen är på plats, troligen i Linköping.

Fråga 17, inkom 8 november:

Är det renodlade hästgårdar som rådgivningen vänder sig till eller kan de vara större gårdar som har hästverksamhet som en gren i företaget?
Svar 8 november: Om hästgrenen av företaget uppfyller kravet på minst 10-15 hästar kan det vara ok att inkludera sådana företag också.

Fråga 18, inkom 8 november:

Om gården tidigare har tagit del av rådgivning inom Greppa Näringen och fått för många rådgivningar, går det fortfarande att använda dessa gårdar i denna rådgivningen då?
Svar 8 november: Om de har fått för många rådgivningar verkar det lite tveksamt, å andra sidan är det viktigt att testa på en bredd av företag. Försök i möjligaste mån testa på företag som inte har fått för många rådgivningar.

Senast uppdaterad: 08 november 2019