Greppa logotyp

Slutspurt på rådgivningsåret!

Nu måste vi kraftsamla och göra fler rådgivningsbesök under årets sista två månader så att vi visar att Greppa Näringen behövs och är viktig för svenskt lantbruk.

Förberedelserna inför nästa landsbygdsprogram är redan igång och det är dags att fundera på hur vi klarar övergången mellan nuvarande program och nästa. Vi vill självklart fortsätta med Greppa Näringen under 2021 och även i nästa landsbygdsprogram.

Enligt den senaste rådgivningsundersökningen är lantbrukarna mer nöjda än någonsin med att få besök av er rådgivare i Greppa Näringen. Rådgivarna i Greppa Näringen uppfattas som kompetenta, engagerade och har ett bra bemötande.

Trots det har antalet rådgivningsbesök hittills varit lägre under 2019 än under de två senaste åren vid samma tidpunkt. Det finns pengar kvar hos de flesta länsstyrelser för att låta fler få ta del av Greppa Näringen och det är viktigt att pengarna förbrukas. Vi måste visa på att frivillig rådgivning är det bästa sättet att nå miljömålen för att kunna argumentera för ett fortsatt Greppa Näringen.

 - Det blir konkreta miljöåtgärder gjorda på gårdarna efter besök av en Greppa Näringen-rådgivare. Greppa Näringen har en stor potential och det vore bra om fler lantbrukare fick ta del av goda råd, vi måste visa att vi vill och kan bli bättre. Om vi inte använder oss av de frivilliga åtaganden som finns, riskerar vi att få fler regler att förhålla oss till, uppmanar Palle Borgström LRF-s förbundsordförande och tillika mjölkbonde och medlem i Greppa Näringen. 

För att nå målet om antal gårdsbesök för 2019 behöver några hundra rådgivningar till göras årets sista månader. Det motsvarar ungefär två till tre gårdsbesök extra per rådgivare utöver de antal som brukar hinnas med under november och december. Därför uppmanar jag er att ta kontakt med gamla och potentiella medlemmar i Greppa Näringen för att erbjuda rådgivning. Tillsammans kan vi nå målen!

Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen

Senast uppdaterad: 08 november 2019