Greppa logotyp

Energikollen hjälper lantbruksföretag att spara energi

Under 2012-2017 genomfördes närmare 800 energikartläggningar i Greppa Näringens regi.

På en typisk energikartläggning med åtgärdsförslag hittar man besparingar motsvarande 10-15 procent av den totala energianvändningen i företaget.

För samtliga genomförda rådgivningar inom alla produktionsinriktningar är de tre vanligaste förslagen på åtgärder;

  • tillämpa sparsam körning, 
  • förbättra styrningen av olika typer av utrustning och 
  • att byta till LED-belysning.

För mjölkgårdar är även råd om förkylning av mjölk och värmeåtervinning från mjölkkylning vanliga råd. De tre vanligaste åtgärderna motsvarar i snitt 6 % av företagets energianvändning.

Läs mer om resultaten i energikollens rådgivningar på Greppa Näringens webbplats för lantbrukare. Det finns en längre och en kortare rapport.

Senast uppdaterad: 11 december 2019