Greppa logotyp

Mer pengar till rådgivning med koppling till ammoniak

Jordbruksverket har den 5 december fattat beslut om att fördela drygt 12,9 miljoner kronor till länsstyrelserna. Pengarna ska gå till mera enskild rådgivning inom Greppa Näringen för att nå uppsatta mål i det svenska luftvårdsprogrammet.

Syftet med tillskottet är att minska ammoniakförluster, främst genom optimering av råproteinhalt i foder. De pengar som länen tilldelas ska därför i första hand användas till utfodringsrådgivning. I andra hand får de fördelade pengarna användas för andra rådgivningsmoduler som behöver öka i omfattning och som har stor anknytning till minskad ammoniakavgång.

Du som jobbar på Jordbruksverket eller Länsstyrelsen kan läsa mer om beslutet på Ladan på Jordbruksverket webbplats

Senast uppdaterad: 11 december 2019