Greppa logotyp

Ny version av Vera 1.1.54.0 driftsatt

I den nya versionen av Vera har vi uppdaterat beräkningarna för fjäderfä och energikollen. Den nya versionen installeras automatiskt om du svarar ja på frågan om du vill installera den. Svarar du nej dröjer det ett par veckor innan du får frågan igen.

Ändringar i beräkningarna av fjäderfä

I den nya versionen är schablonvärden och ­formler för fjäderfä uppdaterade. Nedan listar vi det som är nytt:

 • Uppdaterade foderstater och schablonvärden för gödselproduktion och växtnäringsinnehåll i gödsel från värphöns, unghöns och slaktkycklingar.
 • Delvis nya benämningar på inhysningssystem för värphöns:
  • Inredd bur (tidigare bur)
  • Frigående (tidigare golv)
  • eko
 • Möjligt att även räkna på ekologiska unghöns, tidigare fanns bara konventionella unghöns
 • Kalkoner finns nu också som valbart djurslag
 • Ändrade värden på volymvikt och omsättningsförluster för fjäderfägödsel. Tidigare räknade programmet på samma värden som för gödsel från andra djurslag.

I tabellen visas några exempel på förändringar i volymvikt och omsättningsförluster för olika typer av fjäderfägödsel. 

Tabell över exempel på förändringar i volymvikt och omsättningsförluster för olika typer av fjäderfä

Gödselslag

Volymvikt, kg/m3


Omsättningsförluster, %Gamla

Nya

Gamla

Nya

Höns

Flytgödsel

1000

1000

0

0

Kletgödsel

900

900

0

0

Fastgödsel

750

500 el 600

20

10 el 20

Djupströ

500

500 el 600

40

20

Slaktkyckling ströbädd

500

600

40

10

Kalkoner ströbädd

-

600

-

10

Dessutom har vi rättat en del andra mindre fel i beräkningarna som rör köpt och såld gödsel, justering för strömedel, nederbörd i behållare och dräneringsvatten från gödselplatta. Vi har också förbättrat layouten i Word-versionen av rådgivnings- och lagstiftningsrapporterna.

Uppdateringar i energikollen

Energikartläggningsrutan i korten under Kartläggning räknar nu ut Beräknad kWh per år för både nya och befintliga beräkningar. Tidigare var det problem med att beräkningarna inte uppdaterades på befintliga kunder.

Möjligt att ändra information om gårdens energiprodukter i Energikollen

I energikartläggningsdelen kan du nu ändra informationen om gårdens energiprodukter. Du kan ändra pris, energiinnehåll och andel förnybar energi. Standardvärdena ligger kvar och fungerar precis som tidigare. Du kan också när som helst återställa egna värden till standardvärdet genom att trycka på den lilla gröna pilen bredvid värdet.

Mer information om Vera hittar du under Vera

Senast uppdaterad: 10 januari 2020