Greppa logotyp

Fakta om lantbruk och klimat

Vill du veta mer om lantbrukets påverkan på klimatet? Nu kan du hitta fyra nya faktablad.

Greppa Näringen har i samarbete med Klimat 2030 – Västra Götaland och Agroväst - tagit fram fyra blad där du kan få fakta om klimatgaser, kolsänkor, foder och gödsel med mera. Syftet med faktabladen är att på ett lättfattligt sätt höja kunskapsnivån bland allmänheten för att få en mer balanserad diskussion i debatten.

Du hittar faktabladen i länkarna:

Senast uppdaterad: 12 februari 2020