Greppa logotyp

Greppa Näringens medlemmar är mycket nöjda med rådgivningen

Den senaste nöjdhetsundersökningen visar att Greppa Näringens medlemmar är mycket nöjda med rådgivningen.

Greppa Näringen intervjuar kontinuerligt lantbrukare som har fått vår rådgivning. Den senaste undersökningen omfattar två år och visar att det senaste rådgivningsbesöket får ett mycket högt betyg (index 81). I de flesta fall leder besöken till konkreta åtgärder.

Så sträck på dig du som är rådgivare och fortsätt göra ett bra jobb!

Läs den senaste nöjdhetsundersökningen i länken


Senast uppdaterad: 25 februari 2020