Greppa logotyp

Uppdaterad checklista för Underhåll av diken

Checklistan för rådgivningen Underhåll av diken är uppdaterad för kantdiken.

De har funnits med tidigare också men informationen är förtydligad. Kantdiken är till för att avleda ytvatten från omkringliggande mark (oftast skog) så att det inte rinner in på jordbruksmarken. Kantdiket är kopplat till antigen täckdikningen på fältet eller direkt till ett huvudavvattningssystem.

Ladda ned den senaste checklistan till rådgivningen Underhåll av diken, 14U


Senast uppdaterad: 25 februari 2020