Greppa logotyp

Ny version av Vera 1.1.58.0 driftsatt

I den nya versionen av Vera har vi rättat några viktiga fel i energikollen. Den nya versionen installeras automatiskt om du svarar ja på frågan om du vill installera den. Svarar du nej dröjer det ett par veckor innan du får frågan igen.

Under de senaste veckorna har det förekommit flera problem i Vera som ställt till det i energikartläggningsdelen. I och med driftsättningen som gjordes idag på eftermiddagen den 2 mars har vi åtgärdat följande:

  • Åtgärdsfliken – energislag går att spara och kommentarer hamnar på rätt rad
  • Odlingsfliken – värdena för areal och bränsleanvändning påverkar inte längre varandra

Vi beklagar eventuella problem och hoppas att den felaktiga versionen inte har ställt till det för dig.

Har du någon fråga? Kontakta Verasupporten på telefon 036-15 64 80 eller e-post vera@jordbruksverket.se

Mer information om Vera hittar du under Vera

Senast uppdaterad: 02 mars 2020