Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utvärdering av rådgivningarna utfodringskontroll smågris och slaktgris

Nu finns en rapport som utvärderar Greppa Näringens utfodringsrådgivning på gårdar med smågris- och slaktgrisproduktion. Analysen visar att lantbrukarnas åtgärder i utfodringen leder till förbättrad fodereffektivitet.

Greppa Näringen har erbjudit rådgivningsmodulen Utfodringskontroll smågris (50A) och Utfodringskontroll slaktgris (50B) sedan 2001 och totalt har rådgivare från Greppa Näringen gjort cirka 460 rådgivningsbesök. Från 2008 började uppgifter samlas in om förslag på förändringar vid rådgivningarna.

I analysen av tio års rådgivningar (2008-2018) inom Utfodringskontroll smågris och slaktgris i Greppa Näringen ser vi att gårdarnas kväve- och fosforeffektivitet i fodret ökar med 2-3 procent om rådgivningens förslag följs. Underlaget i analysen bygger på 254 rådgivningar.

Länk till den fullständiga rapporten.

Senast uppdaterad: 11 mars 2020