Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Rapportera in kväveeffektivitet för endags utfodringskontroll

Nu kan du rapportera in kväveeffektivitet även i endags utfodringskontroll, rådgivning 41C. Vi vill gärna följa upp hur stor del av kvävet i fodret som utnyttjas av djuret och hur stor del som hamnar i gödseln för att kunna följa eventuella ammoniakförluster.

Vi vill kunna följa upp hur mycket av fodrets kväve (protein) som utnyttjas av kon och hur mycket som hamnar i gödseln särskilt under vår ammoniakkampanj. Överskottskväve i gödseln kan förloras som ammoniak. Mer information om arbetet med att minska ammoniakutsläppen hittar du på denna sida.

För att ta reda på detta kan man räkna ut kväveeffektiviteten, vilket är ett mått på hur mycket av kvävet från fodret som hamnar i mjölken. I gnw-adm finns en ruta om kväveeffektivitet som du nu svarar på när du rapporterar in rådgivningen 41C, Endags utfodringskontroll. Att ange kväveeffektiviteten är än så länge frivillig men det är väldigt värdefullt om vi kan få grepp om hur stor den är.

I NorFor räknar programmet ut kväveutnyttjandet. Annars kan du göra som i detta räkneexempel:

Kväveeffektivitet = Producerad mängd protein (producerad mängd mjölk * mjölkens proteinhalt) / konsumerad mängd protein (ts-intag * foderstatens proteinhalt)

Räkneexempel:

Producerad mängd mjölk per dag (medelvärde per ko): 35 kg (obs totalt och inte kg ECM)
Mjölkens proteinhalt: 3,5 %
Ts-intag per dag och ko (medelvärde per ko): 25 kg
Foderstatens proteinhalt: 16 %

Kväveeffektivitet = (35*0,035) / (25*0,16) = 1,225 / 4 = 30 %

Läs mer om rådgivningen endags utfodringskontroll

Senast uppdaterad: 17 mars 2020