Greppa logotyp

Varför jobbar vi extra mycket med ammoniakförluster?

Under året satsar Greppa Näringen på mer rådgivning inom utfodring till främst mjölkkor och övrig nöt för att minska ammoniakförlusterna.

Sveriges utsläpp av ammoniak överstiger landets maximala utsläpp enligt det så kallade takdirektivet inom EU. Regeringen har därför pekat ut åtgärder som bör prioriteras inom EU-s landsbygdsprogram där en av åtgärderna är ökad satsning på rådgivning till lantbrukare.

En stor källa till att ammoniak bildas är när djur överutfodras med protein. Om proteinhalten optimeras i foderstaterna minskar man inte bara på kväveförlusterna, utan man kan också spara kostnader för dyra proteinfodermedel.

Att du nu kan rapportera in kväveeffektivitet även i endags utfodringskontroll är ett led i arbetet med att minska ammoniakutsläppen, läs mer om inrapporteringen på denna sida.

Läs mer om ammoniakarbetet på greppa.nu

Senast uppdaterad: 17 mars 2020