Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Är du intresserad av hållbarhet på gris-, nöt- och lammgårdar?

Inom den branschgemensamma satsningen Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm pågår ett projekt för att hitta de mest effektiva klimatåtgärderna på gård för djurslagen ovan. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. Om du har rätt kompetens och vill vara med och svara på frågor kan du få ersättning.

Branschen har genom Svenska Köttföretagen tagit fram frågor riktade till dig som är rådgivare. De önskar att du som besvarar enkäten är rådgivare med kompetens inom växtodling och-/eller husdjursproduktion. Det finns två enkäter per djurslag - en om foderproduktion och gödselhantering och en om utfodring och produktionseffektivitet. Du väljer själv vilka enkäter du vill besvara så du kan svara på mellan en och sex stycken. Det tar ca 30 min att besvara en enkät och om du svarar får du ersättning.

Är du rådgivare och har erfarenhet och kompetens om ovanstående och vill bidra till Svenska köttföretagens arbete med handlingsplan Gris Nöt och Lamm? Läs i så fall mer och anmäl ditt intresse i länken som går till ett webbformulär som projektet har tagit fram.

Har du frågor om enkäten eller handlingsplanen kontakta Lina Hidås - Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm per e-post eller på telefon 0738-393730.


Senast uppdaterad: 20 april 2020