Greppa logotyp

Inbjudan till webbinarium 29 april om utegående värphöns

Projektet Ekologisk produktion på Jordbruksverket bjuder in till webbseminarium Det är inne att vara utehöna den 29 april.

Vad: Det är inne att vara utehöna - om system för utegående värphöns
Med vem: Lotten Wahlund, RISE
Datum: 29 april
Tid: kl. 9.00-10.00
Hur: på distans via skype
Sista dag för anmälan: 27 april
Vem ordnar: projektet ekologisk produktion på Jordbruksverket

Länk till mer information och anmälan. Anmäl dig senast den 27 april i länken.

På seminariet berättar Lotten om projektet ”Det är inne att vara utehöna”. Projektets övergripande mål är att utveckla hållbara system för utegående värphöns. Lotten kommer bland annat presentera resultat från en tvåårig studie på Lövsta lantbruksforskning där man utvärderat effekten av att använda olika material på marken i rastgården med syfte att fånga upp näringsämnen, främst fosfor. Hon kommer även presentera resultaten från en pilotstudie där man inventerat utevistelse och gödselbelastning på två gårdar i södra Sverige.

Under presentationen kommer hon diskutera kring hur värphönor använder och fördelar sig i rastgården, vilken påverkan vi kan se på marken i rastgården och var, möjligheten att använda material på marken i rastgården för att fånga upp fosfor och minska risken för näringsläckage samt möjliga alternativ att undersöka i framtida projekt inom området.

Lotten Wahlund är husdjursagronom och arbetar som projektledare på RISE Jordbruk och Trädgård i Uppsala. Där har hon drivit och lett forsknings- och utvecklingsprojekt inom området för svensk animalieproduktion i mer än 10 år. Hennes kompetens omfattar flera olika ämnesområden och djurslag. Många av projekten har varit kopplade till frågeställningar kring system för att hålla lantbruksdjur ute sommar som vinter som exempelvis; Hur ska ett system se ut för att fungera tillfredställande både för djuren och lantbrukaren och samtidigt minimera påverkan på miljön?

Senast dagen före seminariet ska du få e-post med instruktioner om hur du kommer med i mötet. Annars hör du av dig till Dan-Axel Danielsson eller Birgitta Johansson.

Senast uppdaterad: 20 april 2020