Greppa logotyp

Flera korta kurser om vatten och underhåll av diken mellan den 2 och 4 juni via Skype

Projektet Vattenhushållning erbjuder fyra korta kurser med teman inom Jordbrukets vattenhushållning och vattenanläggningar i jordbrukslandskapet i början av juni. Du kan anmäla dig till en eller flera kurser.

Välkommen till kursserie med fyra teman inom Jordbrukets vattenhushållning och vattenanläggningar i jordbrukslandskapet den 2 juni till 4 juni. I väntan på att åter kunna hålla fysiska kurser erbjuder de dig att få kunskaper genom en serie korta utbildningar via skype inom aktuella områden där vi får mycket frågor. Kurserna är två timmar vardera, via skype, och tar upp olika aspekter kring markvård, miljö, teknik och juridik.

Kursdag och tema:

 • 2 juni Åtgärder i eller nära vatten
  • Introduktion till åtgärder som övriga pass tar upp, och andra åtgärder, med marken i fokus.
   Betydelsen av – och inverkan på - jordart, markvård och markstruktur för olika insatser. Presentation av: ”Platsanpassade åtgärder för minskade fosforförluster” och ”lattjolajbanlådan”. Handledning för fältvandringar om regionala och gårdsanpassade åtgärder.
  • Föreläsare: Anna Bjuréus, rådgivare vattenhushållning Jordbruksverket, Kristian Jochnick, växtodlingsrådgivare Länsstyrelsen Västra Götaland
 • 2 juni Bevattning i tiden
  • Vi tar upp olika grödors vattenbehov under säsongen. Diskuterar teknik kring vart man kan hämta vatten och hur man får ut vattnet till grödan på fältet, till exempel med ramp- eller droppbevattning. Vi tittar på hur juridiken kring tillstånd och anmälan för bevattning ser ut och tar upp exempel på ktuell forskning kring bevattning samt berättar kort vad Jordbruksverket jobbar med i frågan.
  • Föreläsare: Frans Johnson, ogräsrådgivare Jordbruksverket, Magdalena Nyberg och Anne-Marie Pedersen, rådgivare vattenhushållning Jordbruksverket
 • 3 juni Projektering av åtgärder i eller nära vatten
  • Vad är viktigt att tänka på? Det finns olika problem att lösa och hänsyn att tas. Det är bra om du gått även kursen om åtgärder (tisdag) om du vill gå denna kurs.
  • Föreläsare: Tilla Larsson, rådgivare vattenhushållning Jordbruksverket
 • 4 juni Underhåll av diken och täckdikning
  • Vi startar med generellt kring teknik och vad gäller juridiskt? Tar upp en ny rapport från Jordbruksverkets kompetenscentrum för vatten. Sedan tar vi upp Greppa Näringen och den rådgivning som finns om vatten som Översyn av dränering, 14D, och Underhåll av diken, 14U. Diskuterar exempel och frågor som rådgivare har ställt till vår rådgivningsexpert.
  • Föreläsare: Magdalena Nyberg, rådgivare vattenhushållning Jordbruksverket, Tobias Neselius rådgivningsexpert Greppa Näringen och rådgivare HS Konsult

Läs mer om kurserna och anmäl dig i länken till respektive kurs på Jordbruksverkets webbplats

Kontakt: Anne-Marie Pedersen, anne-marie.pedersen@jordbruksverket.se, 036-15 84 34
Magdalena Nyberg, magdalena.nyberg@jordbruksverket.se, 036-15 85 19

Senast uppdaterad: 25 maj 2020