Greppa logotyp

Skypekurs 16 juni - Högt proteinutnyttjande hos mjölkkorna kräver bra strategi för vallodling och utfodring

Greppa Näringen satsar just nu på mer rådgivning inom utfodring till främst mjölkkor och övrig nöt för att minska ammoniakförlusterna, då en stor källa till att ammoniak bildas är överutfodring av protein. Sveriges utsläpp av ammoniak tros överstiga landets maximala utsläpp enligt det så kallade takdirektivet inom EU. Regeringen har därför pekat ut åtgärder som bör prioriteras inom EU-s Landsbygdsprogram där en är en ökad satsning på rådgivning till lantbrukare.

Greppa Näringen inbjuder till ett första webbinarium via Skype som handlar om proteinutnyttjande hos mjölkkor. Webbinariet kommer bestå av två pass med föreläsningar med tid för frågor och en liten fikapaus mellan dem.

Kursen hålls via Skype
Tisdagen den 16 juni
kl 9.00-11.30
Sista dag för anmälan: 9 juni

Birgitta Johansson kommer att prata om hur proteinomsättningen i vommen och AAT kan påverkas. Hon kommer även prata om försök med raps och andra lokalproducerade proteinfoder till mjölkkor och tjurkalvar.

Elisabet Nadeau kommer sedan att prata om managementbitar kring vallfodret såsom skillnader i proteininnehåll och proteinets kvalitet i vallväxter, effekt av kvävegödsling och skördetidpunkt samt effekt av tillsatsmedel på proteinkvalitet och på mjölkproduktionen.

Läs mer om kursen och anmäl dig i länken

Senast uppdaterad: 01 juni 2020