Greppa logotyp

Läs Verksamhetsberättelse 2019

I Verksamhetsberättelsen 2019 för Greppa Näringen kan du läsa om de viktigaste händelserna och aktiviteterna som vi arbetade med under det gångna året.

Torkan 2018 gjorde att rådgivningen om grovfoder och utfodring ökade under våren 2019 jämfört med året innan. Vattenfrågor fortsätter att engagera. Många besök gjordes om våtmarker och om underhåll av diken och täckdiken.

Under hösten 2019 höll vi rådslag med både lantbrukare och rådgivare om hur man ser på behovet av fortsatt arbete kring miljö- och klimatfrågorna i lantbruket. Det blev många spännande diskussioner som resulterade i att vi nu har skickat en Strategi för Greppa Näringen till regeringskansliet inför den kommande perioden i CAP.

Länk till Verksamhetsberättelse 2019 för Greppa Näringen på greppa.nu

Senast uppdaterad: 03 juli 2020