Greppa logotyp

Ny rådgivning till hästhållare

Greppa Näringen har beslutat att införa den nya rådgivningen Startbesök miljövänlig hästhållning, modul 1Ah, under hösten. Vi vänder oss till en ny målgrupp - hästhållare - vilket är väldigt spännande. Målet är främst att minska fosforförlusterna.

Beslutet om att införa det nya startbesöket är fattat och vi jobbar hårt med att ta fram underlag till det nya startbesöket och andra relevanta rådgivningar.

Vem kan få den nya rådgivningen?

Rådgivningen är ett startbesök och kan göras på gårdar eller verksamheter med minst 15 hästar. Det är lägre än Greppa Näringens vanliga målgrupp på minst 25 djurenheter eller 50 ha åkermark. Hästhållaren ska kunna besluta över rutiner, åtgärder utomhus och i stallet samt eventuella investeringar. Efter detta besök kan gården också få tillgång till mer rådgivning beroende på vad som behövs.

Vi håller på och sammanställer vilka län som har tänkt att erbjuda den nya rådgivningen och berättar mer om det snart.

Vad innehåller den?

Besöket är en genomgång av hästverksamhetens miljöpåverkan och förslag på åtgärder för att minska risken för näringsförluster till vatten och luft. I rådgivningen ingår också att göra en stallgödselberäkning för att diskutera stallgödselhantering.

Vid rådgivningen tar rådgivaren och hästhållaren tillsammans fram en åtgärdsplan med åtgärder för hagar, rutiner för mockning och utfodring och gödselhantering som främst minskar fosforförlusterna. De ska också ta fram en rådgivningsplan för kommande rådgivningar.

Du kan läsa vad rådgivningen innehåller i krav och rekommendationer Startbesök miljövänlig hästhållning - 1Ah - i länken Pdf, 145 kB.

Vilka krav kommer ställas på rådgivaren?

I krav och rekommendationer kommer vi ställa samma krav på rådgivare som utför denna rådgivning som vanliga startbesök. Det är lämpligt att rådgivaren kan något om hästar och hästhållning för att vara trovärdig. Länsstyrelsen kan ställa fler krav på kompetens i samband med upphandlingen av rådgivare.

Hur jobbar vi vidare med underlag och marknadsföring?

Vi kommer jobba vidare med underlag och marknadsföring genom att:

  • pressmeddelande - slutet av augusti
  • ta fram underlagsmaterial och publicera det på webbplatsen - oktober
  • marknadsföra i lämpliga tidningar och på webbplatser - november
  • se till att den går att registrera i gnw-adm - november
  • ta fram underlag anpassat till hästgårdar i andra relevanta rådgivningar - november

Har du frågor om rådgivningen kontakta Pernilla Kvarmo, tel. 036-158511

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020