Greppa logotyp

Stallgödselkalkylen är uppdaterad

Stallgödselkalkylen är den näst mest besökta sidan på greppa.nu. Det är ett viktigt verktyg för att räkna på när det är mest ekonomiskt att sprida stallgödsel och när förlusterna är som minst.

Stallgödselkalkylen är uppdaterad. Vi har ändrat följande:

  • Näringsinnehållet för samtliga gödselslag är genomgånget. Nu är det samma som i Vera.
  • Förlustfaktorerna vid de olika spridningstidpunkterna är också uppdaterade och ska vara samma som i Vera.
  • Siffrorna är justerade till höger så att de ska bli lättare att läsa.

Du hittar Stallgödselkalkylen på greppa.nu i denna länk. Under Så här gör du hittar du bakgrund till beräkningarna.

Senast uppdaterad: 07 september 2020