Greppa logotyp

Vill du testa en ny rådgivning till växtodlingsföretag inom Greppa Näringen?

Jordbruksverket direktupphandlar test av den nya rådgivningen som riktar sig till växtodlingsgårdar inom Greppa Näringen. Huvudsyftet med rådgivningen med arbetsnamnet ”Odla utan glyfosat” är att diskutera förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt glyfosatförbud på gårdsnivå.

Vilka gårdar ska rådgivaren testa på?

Rådgivningen ska testas på gårdar som odlar konventionellt och regelbundet använder glyfosat i odlingen. Företag med eller utan vallodling bör ingå.

Vad innehåller rådgivningen?

Rådgivaren ska tillsammans med företagaren gå igenom och belysa hur användningen av glyfosat ser ut idag på den enskilda gården och hur gårdens odlingsstrategier behöver förändras. Utifrån när gården främst använder glyfosat diskuterar ni möjliga lösningar som exempelvis strategier för jordbearbetning, grödval, sådd av mellangrödor och ändrade strategier för ogräsbekämpning.

Syftet med rådgivningen är att öka kunskapen om metoder, gamla och nya, som kan hjälpa till att minska beroendet av glyfosat, samt förberedande åtgärder vid ett eventuellt glyfosatförbud.

Var hittar jag underlag och lägger anbud?

Allt underlag och beskrivning av rådgivningen finns i länken till tendsign som är vårt stöd för upphandlingar.

Sista dag att lämna anbud: 12 oktober 2020

Sista dag att ställa frågor via tendsign: 9 oktober 2020

Läs mer i tendsign och lägg anbud

Senast uppdaterad: 25 september 2020