Greppa logotyp

Sök medel från Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Du kan söka pengar för till exempel fältförsök, litteraturgenomgångar, pilotprojekt eller examensarbeten.

Stiftelsen har till huvudsaklig uppgift att stödja forskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige. Syftet är att utveckla ”praktiskt tillämpbara, ekonomiskt och miljömässigt uthålliga produktionsmetoder”. Speciellt välkomnar stiftelsen ansökningar om aktuella frågor som kan besvaras med fältförsök, litteraturgenomgångar av tidigare känd forskning och försök, pilotprojekt och examensarbeten (om de utgör del i ett större forskningsarbete).

Medel att dela ut inför 2021 är 600 000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 1 november.

Länk till mer information på KSLA-s webbplats

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020