Greppa logotyp

Remiss för nya Krav och rekommendationer 2021-2022

Inför årsskiftet ska vi besluta om nya Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet för 2021-2022.

Vi föreslår mest mindre ändringar i krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2021-2022 men i några fall kan de påverka en del. Vi föreslår ändringar på de inledande sidorna, på befintliga rådgivningar och att en ny rådgivning Odla utan glyfosat införs.

I stora drag föreslår vi att:

 • rådgivaren som ska ge klimatrådgivning ska vara godkänd klimatrådgivare innan personen börjar ge rådgivning
 • två nya rådgivningar som heter klimatkollen uppföljning - växtodlingsgården och djurgården, 20C och 20D, införs
 • energikollen växthus, 21D, utgår
 • hästar inkluderas i rådgivningen utfodrinsgkontroll - övriga nöt, lamm och häst, 41B
 • en ny rådgivning, Odla utan glyfosat, som just nu testas av rådgivare införs

Vi vill gärna att du tar dig tid och tittar igenom dokumenten.

Lämna dina synpunkter senast den 7 december till e-postlådan greppa@jordbruksverket.se.

 • Du kan lämna dina synpunkter genom att
  • lägga in dina ändringar direkt i filerna eller
  • beskriva dina ändringar i ett e-postmeddelande
 • Döp bifogade filer genom att lägga till dina initialer sist i filnamnet.
 • Skicka in dina synpunkter och glöm inte att bifoga filen/ filerna.  

Förslag till nya Krav och rekommendationer, filer

Senast uppdaterad: 26 november 2020