Greppa logotyp

Förändringar i Greppa Näringens administrativa system - GNW-adm

Vi har driftsatt flera ändringar i GNW-adm. Nu är det möjligt att registrera 1Ah - startrådgivning miljövänlig hästhållning, och du kan ladda upp rådgivningsbrev.

Registrera rådgivningen Startrådgivning miljövänlig hästhållning

Från och med den 11 december kan du registrera den nya startrådgivningen för miljövänlig hästhållning, 1Ah. Du fyller i de uppgifter som behövs på samma sätt som du brukar när du registrerar en ny rådgivning.

Ladda upp rådgivningsbrev i GW-adm

Så här laddar du upp brev

Nu finns det möjlighet för dig som rådgivare att ladda upp ditt rådgivarbrev i GNW-adm när du registrerar en ny rådgivning. På sidan Visa rådgivning finns en länk för att ladda upp brev. När du har laddat upp brevet kan du visa brevet genom att klicka på länken som kommer upp på sidan. Skulle du behöva lägga ut en ny version av rådgivningsbrevet kan du återigen klicka på Ladda upp. Det nya brevet ersätter då det tidigare. Det är enbart du som laddat upp brevet som kan se och har tillgång till det i GNW-adm. Andra rådgivare kan inte läsa brev som du har laddat upp.

Koppling till lantbrukarens Mina sidor är på gång

Framöver ska lantbrukaren komma åt sina brev på Greppa Näringens Mina sidor – som de loggar in till via greppa.nu. På grund av tekniskt strul är funktionen ännu inte på plats. I månadsskiftet januari och februari hoppas vi att funktionen ska vara igång.

På sikt kommer du kunna koppla breven i GNW-adm till rekvisitionen till länsstyrelsen

På sikt är också planen att breven i GNW-adm ska kunna användas i samband med rekvisition av rådgivning. Fram tills att vi löst hur det ska fungera behöver du fortfarande skicka in breven separat till länsstyrelsen.

Måste jag ladda upp brev?

Det är inget krav på att du ska ladda upp brev i GNW-adm i nuläget utan du kan klarmarkera rådgivningen även om du inte har laddat upp något brev. När lantbrukaren kan komma åt rådgivningsbreven via Greppa Näringens Mina sidor hoppas vi att funktionen kommer underlätta för både dig och för lantbrukaren.

Senast uppdaterad: 15 december 2020