Greppa logotyp

Två nya praktiska råd om ammoniakförluster

Vi har publicerat två nya praktiska råd som heter Ammoniakförluster Idisslare - Åtgärder i utfodring och stall och Ammoniakförluster Gris och Fjäderfä - Åtgärder i utfodring och stall.

Det kväve som inte tas upp av djuren hamnar i gödseln och påverkar ammoniakavgången. Genom att optimera foderstaterna kan man minska förlusten av ammoniak redan vid utfodring av djuren. Andra exempel på åtgärder som minskar ammoniakavgången är att effektivisera produktionen och anpassa hanteringen av gödsel i stallet. Vi har nu tagit fram två nya skrifter i serien praktiska råd om hur förlusterna kan minimeras för idisslare och för gris och fjäderfä.

Ladda hem eller beställ de praktiska råden på webbplatsen greppa.nu eller här:

Ammoniakförluster Idisslare – Åtgärder i utfodring och stall

Ammoniakförluster Gris och Fjäderfä – Åtgärder i utfodring och stall

Senast uppdaterad: 22 december 2020