Greppa logotyp

Nytt beslut om krav och rekommendationer för 2021-2022

Den 22 december fattade vi ett nytt beslut om Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet för 2021-2022. Det nya beslutet innehåller vissa förändringar jämfört med tidigare.

Beslutet om Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2021-2022 innehåller dels inledande sidor och dels en beskrivning av alla rådgivningar, moduler, inom Greppa Näringen.

Länkar till pdf-filer för beslut och bilaga 1:

Beslut om krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2021-2022 Pdf, 28 kB.

Bilaga 1 till beslutet, innehåller inledande sidor och moduler Pdf, 3 MB.

De inledande sidorna beskriver kompetensutveckling, målgrupp för enskild rådgivning och andra aktiviteter, kompetenskrav för rådgivare i Greppa Näringen och hur rådgivningen ska dokumenteras.

Modulbeskrivningarna innehåller uppskattad tidsåtgång och en beskrivning av innehåll, genomförande och dokumentation för varje modul.

Nyheter i beslutet

Nedan har vi listat nyheterna i beslutet i korthet. Listan är inte fulltäckande så läs igenom beslutet för den eller de rådgivningar som du ger så att du inte missar något.

Målgrupp

 • Hantering - växtskydd,13A, kan även ges på trädgårdsföretag som har minst 1000 m2 växthusyta
 • Startbesök miljövänlig hästhållning, 1Ah, och övriga relevanta moduler, kan ges till hästhållare som är jordbruksföretag och har minst 15 hästar

Kompetenskrav för rådgivare

 • kompetenskraven för klimatrådgivare som ska ge klimatkollen har skärpts något. Den som utför klimatrågivningen bör vara godkänd klimatrådgivare före det att rådgivningen ges.
 • kompetenskraven för rådgivning på gårdar med ekologisk produktion är förtydligad.
 • kompetenskraven för rådgivning om energieffektivisering är utökad och förtydligad.

Innehåll i enskilda rådgivningar

 • För de flesta rådgivningar vill vi veta något om resultatet. Till exempel ber vi dig att registrera de tre viktigaste förslagen till åtgärder vid flera besök jämfört med tidigare. Syftet är att kunna utvärdera rådgivningarnas effekt.
 • Besök med växtnäringsbalanser är synkade så att tidsåtgången är densamma för liknande besök. Det gäller modulerna 1Aa, 10B, 10D och 40B.
 • Modulerna Klimatkollen upprepning växtodlingsgården, 20C, och Klimatkollen upprepning djurgården, 20D, är nya och ger gården möjlighet att få en förnyad klimatkollen. I de nya modulerna ska du göra en fördelning av klimatavtrycket, medan Klimatkollen, 20A och 20B, är det frivilligt att göra allokeringen.
 • Energikollen växthus 21D har utgått eftersom den nästan inte alls har genomförts de senaste åren.
 • I modulerna kontroll av foderstater mjölkkor och nöt, lamm och häst, 41A och 41B ska du rapportera in råproteinhalt och fosfordifferens. I modulen endags utfodringskontroll mjölk/ nöt, 41C, ska du rapportera in kväve- och fosforeffektivitet
 • Hästar kan ingå som djurslag i utfodringskontroll övriga nöt, lamm och häst, 41B. Det gäller om hästhållaren har ett jordbruksföretag och därmed ingår i målgruppen för landsbygdsprogrammet.
 • I betesstrategi, 42A, kan du ta upp produktion och tillväxt på naturbeten nu och inte bara på åkermarksbeten

Senare kommer vi skicka beslutet på layout och publicerar ett snyggt dokument när det är klart!

Har du frågor om ändringarna kontakta den som är modulansvarig i första hand eller Pernilla Kvarmo per e-post i andra hand.

Länk till Rådgivningar där du hittar kontaktuppgifter till den som är modulansvarig för respektive rådgivning

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021