Greppa logotyp

Greppa Näringen presenterar ny kunskap om växtnäringsbalanser

Hur väl växtnäring som kväve och fosfor utnyttjas varierar stort mellan olika typer av gårdar, det visar rapporten Växtnäringsflöden på gårdar inom Greppa Näringen, en sammanställning över växtnäringsflödet på 8 500 gårdar.

Djurintensiva gårdar har ofta de största överskotten i växtnäringsbalanserna av både fosfor och kväve. De konventionella växtodlingsgårdarna har i genomsnitt ett underskott på fosfor, medan djurgårdar och ekologiska växtodlingsgårdarna har ett fosforöverskott.

- Utmaningen på konventionella gårdar är att ytterligare öka näringseffektiviteten när det gäller mineralgödsel och foder. På ekologiska gårdar behöver fosforöverskotten minska med hjälp av ökade skördar och gödselmedel som bättre motsvarar grödans näringsbehov än de som används idag, säger Emma Hjelm, som arbetar med utvärdering i Greppa Näringen.

Läs hela rapporten på webbplatsen greppa.nu

Senast uppdaterad: 21 januari 2021