Greppa logotyp

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2021 är klar

Uppdaterade rekommendationer för gödsling och kalkning 2021 finns nu i Jordbruksverkets webbutik. Den skickas ut per post i slutet av nästa vecka, vecka 4, till dig som brukar få den.

I rapporten hittar du underlag vid planeringen av ekonomiskt optimal gödsling och kalkning på den enskilda gården, främst inom konventionell odling.

Nytt för i år är ett teknikkapitel där vi skriver om spridningsteknik, test av spridare och styrning av gödsel. Vi har även uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter för spannmål och vall. Vi har sett över fosfor-och kalkkapitlet och gjort ändringar i texten utifrån nya försök.

Läs och ladda ned Rekommendationer för gödsling och kalkning 2021 i Jordbruksverkets webbutik

Senast uppdaterad: 21 januari 2021