Greppa logotyp

Vill du testa ny rådgivning om biologisk mångfald i åkerlandskapet?

Vi bjuder in till att lämna anbud senast den 22 februari på test av den nya rådgivningen om biologisk mångfald i åkerlandskapet i Greppa Näringen.

I rådgivningen ska rådgivaren tillsammans med lantbrukaren gå igenom gårdens förutsättningar för biologiska mångfald på och i nära anslutning till åkermarken. Rådgivningen handlar om åtgärder för att gynna den biologisk mångfald i åkerlandskapet i slättbygd. Åtgärder på naturbetesmark ingår inte i modulen.

I rådgivningen ingår att ge lantbrukaren rekommendationer för att med enkla åtgärder gynna den biologiska mångfalden på gården, till exempel att anlägga blommande kantzoner eller spara en del av vallen vid första skörd.

Syftet med rådgivningen är att ta fram en åtgärdsplan som gynnar den biologiska mångfalden på gården.

Du som lägger anbud ska vara godkänd rådgivare inom Greppa Näringen och ha utfört och registrerat minst 10 rådgivningar sedan tidigare.

För att kunna se hela anbudsunderlaget behöver du skapa ett gratiskonto i Visma. Har du frågor om upphandlingen ställer du dem senast den 17 februari i Visma tendsign, inte via e-post. 

Läs mer och lägg anbud senast den 22 februari 2021 i Visma tendsign

Senast uppdaterad: 02 februari 2021