Greppa logotyp

Greppa Näringen söker två nya rådgivare

Vi söker två erfarna rådgivare till Greppa Näringen. Vill du fördjupa dig inom växtnärings-, bördighets- och klimatfrågor och bidra till att vi uppnår viktiga miljömål och bidrar till livsmedelsstrategin är detta rätt jobb för dig!

Du kommer huvudsakligen att jobba med växtnäringsfrågor kopplat till behovsanpassad gödsling, markstruktur och miljö- och klimatpåverkan. Klimatfrågan kommer alltmer i fokus i jordbruket och i Greppa Näringens arbete.
Det är viktigt att du har fokus på både miljö, klimat och produktion. Eftersom vi jobbar med frivilliga åtgärder inom Greppa Näringen är det avgörande att hitta win-win situationer där åtgärder både ger positiva miljöeffekter, begränsar klimatpåverkan och har positiva effekter för företagets ekonomi.

En viktig del i arbetet är att anordna rådgivarkurser och att kommunicera kunskap inom vårt område. Du kommer att arbeta med informationsmaterial och annat underlagsmaterial till Greppa Näringens rådgivning och webbplats. Du medverkar även i mässmontrar och arbetar med mätning av kväveupptag i spannmål i fält.

Du kommer att jobba med support och utveckling av beräkningsprogrammet Vera och Greppa Näringens databas över rådgivningen (GNW-adm). Du bidrar i första hand med användarperspektiv och beställarkompetens.

Du medverkar i arbetet med att utvärdera miljöeffekter av Greppa Näringens rådgivning och i samband med detta kommer du att göra sammanställningar och presentera resultat från projektets omfattande databas.
Du kommer också ingå i Greppa Näringens arbetsgrupp med ett antal gemensamma arbetsuppgifter i nära samarbete med den övriga projektgruppen. Du kommer att delta i nätverk om växtnäring och klimat beroende på din kompetens.

För en av tjänsterna är placeringsorten Skara och för den andra Alnarp (Landskrona fr.o.m. 2022). Placering vid något av rådgivningsenhetens andra kontor kan eventuellt diskuteras.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är mark/växtagronom eller har motsvarande naturvetenskaplig högskoleutbildning. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper om jordbruksproduktion, gödsling och växtnäringsförluster och klimatfrågor främst kopplat till växtodlingen. Det är därför meriterande om du har erfarenheter eller kunskap om jordbrukets produktion och dess klimat- och miljöpåverkan.

Eftersom vi söker två tjänster kan en viss uppdelning av arbetsuppgifterna ske beroende på respektive persons kompetens och intresse och geografiska placering.

Läs hela annonsen och sök tjänsterna senast den 25 februari

Senast uppdaterad: 04 februari 2021