Greppa logotyp

Inbjudan till seminarium om Grön bioraffinering - fiberfraktionens kvalitet till idisslare den 24 februari

Projektet Ekologisk produktion bjuder in till webb-seminarium om Grön bioraffinering med Nikolaj Peder Hansen via Skype den 24 februari mellan klockan 9.00-10.00. Seminariet hålls på engelska.

På seminariet berättar Nikolaj om hur mjölkkor kan utnyttja fiberfraktionen (presskakan), som är den kvantitativt största biprodukten från grön bioraffinering av vall. Han kommer att visa resultat från tidigare försök som undersökte effekterna på foderintag och mjölkavkastning när traditionellt gräsklöverensilage ersattes med ensilage gjort av fiberfraktionen. Dessutom visar han resultat från en nyligen genomförd smältbarhetsstudie. Smältbarhetsstudien kommer att hjälpa till att bestämma fiberfraktionens energivärde och ge kunskap om hur det påverkar proteinförsörjningen samt metanproduktionen.

När: onsdagen den 24 februari kl. 9.00 - 10.00

Hur: via Skype, på engelska

Sista dag för anmälan: 22 februari

Läs mer om seminariet och anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats senast den 22 februari

Nikolaj Peder Hansen tog examen som husdjursagronom i Danmark 2018 efter att ha arbetat med att ersätta sojamjöl och rapsmjöl med åkerböna i foderstater till mjölkkor. För närvarande arbetar han på sitt tredje år i ett doktorandprojekt med titeln ”Fresh grass or silage from physically treated grass as alternative to common grass silage”. En del av projektet är fodervärdering av fiberfraktionen från grön bioraffinering för mjölkkor.

Kommande webb-seminarier som ekologisk produktion bjuder in till (mer information kommer senare via Ekobrev):

  • 24/3 Vibeke Lind. Bete och alger till får – effekt på tillväxt, köttkvalitet och växthusgaser
  • 28/4 Lene Stødkilde-Jørgensen. Grön bioraffinering - proteinkoncentrat till gris och fjäderfä
  • 26/5 Preben Kristiansen. Ekologiska honungsbin
  • 23/6 Elin Halvorsen Sikkeland. Praktiska aspekter på Nofence (virtuella stängsel)

Prenumerera på Ekobrev med forskning och fakta från projektet ekologisk produktion på Jordbruksverkets webbplats

Senast uppdaterad: 17 februari 2021