Greppa logotyp

Nöjdheten med rådgivningen i Greppa Näringen har ökat

Lantbrukarnas nöjdhet med Greppa Näringens rådgivning har ökat under det senaste året. Lantbrukarna är också mycket nöjda med rådgivarnas kompetens och bemötande. Så sträck på dig du som är rådgivare!

Enligt den senaste rapporten som sträcker sig över en ackumulerad tvåårsperiod ligger det övergripande Nöjdhetsindexet nu på 77 jämfört med 75 som var index samma tid förra året. Båda räknas som höga resultat. Även index Förändringsbenägenhet har ökat från 60 till 63 fördelat på ”Trolig förändring” (71) och ”Inspiration” (64).

De rådgivningar som lantbrukarna rankade högst är Våtmarksplanering och Test av Mineralgödselspridare som båda fick index 83 vilket räknas som mycket högt. Även Översyn av dränering, Hantering av växtskydd och Utfodring nöt ligger i topp.

Lantbrukarna är också mycket nöjda med rådgivarnas kompetens och bemötande. Överlag tyckte lantbrukarna att de fick relevanta råd anpassade efter sin verksamhet och att rådgivningen är kostnadsfri uppskattas enligt de fritextsvar som kommit in.

Läs hela nöjdhetsundersökningen på greppa.nu

Senast uppdaterad: 08 mars 2021