Greppa logotyp

Inrapportering i GNW-adm för 20A, 20B, 10B, 10D och 16B och rådgivningsbrev på Mina sidor

Vi fortsätter vårt arbete med att uppdatera GNW-adm så att det går att rapportera in enligt kraven i krav och rekommendationer. Nu har turen kommit till klimatmodulerna och modulerna med upprepad växtnäringsbalans.

Lantbrukaren kan läsa sina rådgivningsbrev på Mina sidor om du laddar upp dem i GNW-adm nu.

Inrapporteringen uppdaterad

I 20A, 20B, 10B och 10D ska du nu rapportera in de viktigaste åtgärderna som du och lantbrukaren diskuterade under rådgivningen. Även i 16B, test av mineralgödselspridare, har vi gjort några förändringar i vad som ska rapporteras in och även försökt förenkla genom att du kan välja ur färdiga listor på fler poster än tidigare.

Lantbrukaren kan läsa sina rådgivningsbrev på Mina sidor om du laddar upp dem i GNW-adm

En nyhet är också att lantbrukarna nu kommer åt rådgivningsbreven på Greppa Näringens Mina sidor. De brev du har laddat upp för en viss lantbrukare i GNW-adm kan alltså lantbrukaren hämta genom att logga in på Mina Sidor och gå till sidan där genomförda rådgivningar ligger.

Länk till GNW-adm

Senast uppdaterad: 18 mars 2021