Greppa logotyp

Ändring av målgrupp för rådgivning på hästgårdar

Efter en föreskriftsändring som börjar gälla från och med idag den 18 mars 2021 kan Greppa Näringen erbjuda rådgivning på alla hästgårdar som har mer än 15 hästar. Tidigare behövde hästgårdarna även vara definerade som jordbruksföretag, nu omfattas även hästverksamheter med mer än 15 hästar.

I krav och rekommendationer 2021-2022 har vi fattat beslut om att enskild rådgivning kan ges till gårdar med mer än 15 hästar. I och med föreskiftsändringen kan den ges till alla gårdar eller hästverksamheter som har minst 15 hästar om Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt eller omprövat det befintliga projekt för Greppa Näringen.

I föreskriften till Landsbygdsprogrammet (SJVFS 2016:19) anges att gränsen för enskild rådgivning är gårdar med 10 hästar men vi har landat i att en gräns på 15 hästar är rimlig i nuläget. Vi anser att rådgivningen gör störst nytta på lite större gårdar.

Vi har i och med det nya beslutet möjlighet att sänka gränsen senare om vi önskar.

Gårdar med 10 eller fler hästar är välkomna på fältvandringar, kurser och andra aktiviteter som Länsstyrelserna erbjuder själva eller via upphandlade aktörer.

Övriga verksamheter eller gårdar är välkomna att ta del av materialet på webbplatsen.

Läs mer i "Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling" på Jordbruksverkets webbplats. Hästgårdarna omnämns i 4 Kap. 27§, 29§, 44§ och 60§. Sök på 2016:19 och välj den version av föreskriften som börjar gälla den 18 mars 2021.

Senast uppdaterad: 30 juni 2021