Greppa logotyp

Lär dig mer om resurseffektivisering på gård

Hushållningssällskapet har, på uppdrag av Jordbruksverket, tagit fram en rapport och ett beräkningsverktyg om resurseffektivisering på gård. Både rapport och verktyg finns tillgängligt på Jordbruksverkets webbplats.
Nu bjuder Jordbruksverket in till två informationstillfällen där du har möjlighet att höra mer om rapporten samt lära dig att använda verktyget.

Att vara resurseffektiv kan formuleras som att få ut det mesta av det minsta. Genom att effektivisera resurshanteringen på gården kan svinnet minska, vilket är bra för både miljö och bankkonto.

Verktyget är till för att räkna ut resurseffektiviteten för egen del så det ingår inte i något projekt. Jordbruksverket hoppas att rådgivare kan använda detta när de hjälper att hitta ”slöserier” hos lantbrukare. Verktyget är ett bra hjälpmedel för lantbrukare med nöt-, gris eller fårproduktion eftersom det tar hänsyn till alla delar i företaget d.v.s. både kött- och foderproduktion.

När är informationsträffarna om beräkningsverktyget?

Läs mer om projektet, rapporten och beräkningsverktygetpå Jordbruksverkets webbplats

Uppdraget startades av Jordbruksverket i samarbete med Svenska Köttföretagen. Fokus ligger därför på lamm-, nöt- och grisgårdar.

Senast uppdaterad: 06 april 2021