Greppa logotyp

Nu finns rådgivningarna Klimatkollen upprepning på webbplatsen

Nu hittar du de nya rådgivningarna Klimatkollen upprepning växtodlingsgården, 20C, och Klimatkollen upprepning djurgården, 20D, på webbplatsen.

Modulerna är nya och ingår i beslutet om krav och rekommendationer som fattades i december. Det som är nytt är att lantbruksföretagen kan få en förnyad klimatrådgivning. I rådgivningen följer vi upp klimatarbetet på gården och beräknar dessutom klimatavtrycket för gårdens produkter.

Målet är att hjälpa lantbrukarna att arbeta vidare med att minska företagets klimatpåverkan.

Carin Clason är rådgivningsexpert och Lis Eriksson är modulansvarig för 20D och Cecilia Linge för 20C så ställ frågor till dem om rådgivningarna. Deras kontaktuppgifter hittar du på sidorna om rådgivningarna nedan.

Läs mer om de nya rådgivningarna:

Senast uppdaterad: 06 april 2021