Greppa logotyp

Ny inrapportering i GNW-adm för 30A och 42A

Nästa steg i arbetet med uppdateringar av inrapporteringskrav till GNW-adm är justeringar i rådgivningarna Stallmiljö och yttre miljö, 30A, och Betesstrategi, 42A.

När du registrerar rådgivningen Stallmiljö och yttre miljö, 30A, behöver du ange de tre viktigaste åtgärderna du och lantbrukaren har diskuterat samt vilket djurslag åtgärderna huvudsakligen gäller.

Även i registeringen för Betesplanering, 42A, ska du nu ange de åtgärder ni diskuterade under rådgivningen men också vilken beläggningsgrad av djur gården har.

Länk till GNW-adm

Senast uppdaterad: 06 april 2021