Greppa logotyp

Flera satsningar för ökad kunskap om odling utan glyfosat

Jordbruksverket har tidigare analyserat effekterna av ett framtida förbud mot växtskyddsmedlet glyfosat. Det är viktigt med insatser för att stärka konkurrenskraften i det fall glyfosat förbjuds. Att odla utan glyfosat kräver nya brukningsmetoder och nya effektiva verktyg i växtskyddsarbetet.

För att ha beredskap inför ett eventuellt förbud mot glyfosat och kunna stärka jordbrukets och trädgårdsnäringens konkurrenskraft, genomför Jordbruksverket två upphandlingar för att öka kunskaperna och kompetensen i ämnet. Informationsmaterial, fältdemonstrationer och studieresor är exempel på projekt som kan sökas.

Greppa Näringen arbetar med att utveckla en ny rådgivningsmodul för att hjälpa lantbrukare att se över sin växtodling och fundera över vilka alternativ som finns om användningen av glyfosat begränsas eller förbjuds. Modulen ”Odlingsstrategi med och utan glyfosat” kommer att lanseras inför hösten 2021. Material som tas fram och aktiviteter som görs inom utlysning blir värdefullt underlag och komplement till Greppa Näringens kommande rådgivning.

Totalt satsar Jordbruksverket 6 miljoner kr och insatserna gäller perioden 2021-2024. Det är möjligt att lämna anbud fram till och med den 6 maj 2021.

Mer information om upphandlingarna hittar du i TendSign.

Senast uppdaterad: 16 april 2021