Greppa logotyp

Hur mår din jord?

Anmäl dig till webbinarium om markvårdsappen den 12 maj

En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord och ökar odlingssäkerheten både torra och regniga år, och möjligheterna att bedriva ett lönsamt jordbruk med mindre klimat- och miljöpåverkan. Bra markstuktur och markvård hänger tätt samman med bra jordhälsa.

Telefon med markvårdsappen i förgrunden, spade i en grop på ett fält i bakgrunden

Foto: Joakim Hermansson

Markvårdsappen ”Hur mår min jord?” ger vägledning för att undersöka och tolka markstrukturen på sin jordbruksmark, tips om hur man kan förbättra den och möjlighet att återkomma till en plats för att följa upp och utvärdera åtgärder. Appen är alldeles ny, den släpptes våren 2021 och ges ut av Jordbruksverket och bygger på forskning från SLU.

Syftet med webbinariet är att ge en inblick i forskningen som appen bygger på, koll på appens innehåll och funktioner, och nyttan av den. Dessutom kommer du att få höra praktiska erfarenheter från rådgivningsbesök och om appen som ett pedagogiskt verktyg i undervisning.

När? 12 maj klockan 9.00-11.00 Anmäl senat 11 maj

Hur? Digitalt via Zoom

Inbjudan och program finns på Jordbruksverkets hemsida.

Kontaktperson: joakim.hermansson@jordbruksverket.se

Senast uppdaterad: 29 april 2021