Greppa logotyp

Att sprida organiska gödselmedel - ny skrift och webbinarium 25 maj

Nu finns den helt nyuppdaterade skriften Att sprida organiska gödselmedel i webbutiken. Författarna Sofia Delin och Lena Engström berättar via projektet Ekologisk produktion om nyheterna på ett webbinarium den 25 maj.

Webbinariet hålls den 25 maj kl. 09.00-10.00 av författarna Sofia Delin och Lena Engström, SLU.

De tar upp följande:

  • Egenskaper hos olika former av organiska gödselmedel
  • Kvävegödslingseffekten
  • Fosforgödslingseffekt
  • När ska jag sprida olika gödselmedel till olika grödor?
  • Myllning av gödsel i växande höstgrödor
  • Placering av pellets med radmyllning
  • Åtgärder för att minska ammoniakavgång från flytgödsel och rötrest
  • Efterverkan

Läs mer och anmäl dig på jordbruksverket.se/kurserochseminarier senast den 21 maj.

Skriften Att sprida organiska gödselmedel finns i Jordbruksverkets webbutik

Senast uppdaterad: 12 maj 2021