Greppa logotyp

Ny skrift om Växtnäringsförsörjning i grönsaksodling

Du hittar den nya skriften i Jordbruksverkets webbutik eller som underlagsmaterial till rådgivningen om kväve- och fosforstrategi i grönsaksodling.

Växtnäringsförsörjning i all odling baserar sig på en hälsosam och bördig jord. I detta häfte beskrivs hur du ska arbeta med jordens egenskaper och ges förslag hur du kan planera för grönsakernas växtnäringsbehov.

Författare: Elisabeth Ögren och Åsa Rölin

Du kan ladda ned skriften Växtnäringsförsörjning i Jordbruksverkets webbutik

Läs mer och titta på underlaget till rådgivning om kväve- och fosforstrategi i grönsaksodling

Senast uppdaterad: 12 maj 2021