Greppa logotyp

Glöm inte att anmäla dig till seminariet Minska ammoniakförlusterna - åtgärder i teori och praktik den 26/5

Greppa Näringen har under de senaste två åren satsat extra på rådgivning för att minska ammoniakförlusterna. Vi har bland annat arbetat med att ta fram underlagsmaterial och ordna rådgivarkurser, främst inom utfodring men också om åtgärder i stallar och vid lagring och spridning av gödsel. Med en optimal foderstat går det att minska överutfodringen av protein och förbättra foderutnyttjandet, vilket både ger bättre ekonomi i produktionen och mindre kväve kvar i gödseln som kan avgå som ammoniak.

Senast uppdaterad: 20 maj 2021