Greppa logotyp

Ny driftsättning av GNW-adm den 17 juni

I driftsättningen av GNW-adm den 17 juni kommer flera nyheter för registrering av rådgivningarna med.

Från den 17 juni finns följande nyheter:

  • Möjlighet att registrera upprepning klimatkollen på växtodlingsgårdar, 20C, och djurgårdar, 20D
  • I rådgivningarna utfodringskontroll, 41A och 41B, och grovfoderodling, 15A, är inrapporteringen av foderanalys under målbeskrivningen för grovfoder inte längre obligatorisk att fylla i.
  • Ny inrapportering i utfodringskontroll nöt, lamm och häst, 41B. Du ska registrera nuvarande och föreslagen kväve- och fosfordifferens.
  • Ny inrapportering i endags utfodringskontroll, 41C, där du ska ange fosforeffektivitet.

Länk till GNW-adm

Har du frågor eller stöter på problem kan du kontakta supporten för GNW-adm via e-post.

Senast uppdaterad: 17 juni 2021