Greppa logotyp

Greppa Näringen lanserar två nya rådgivningar

Idag skickar Jordbruksverket pressmeddelande om att Greppa Näringen har tagit fram två nya rådgivningar. De kallas Biologisk mångfald i åkerlandskapet och Odlingsstrategi med och utan glyfosat. I Biologisk mångfald i åkerlandskapet ger rådgivaren råd om åtgärder som kan bidra till biologisk mångfald på den enskilda gården och i Odlingsstrategi med och utan glyfosat om hur odlingen kan bli mindre beroende av glyfosat.

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

I rådgivningen Biologisk mångfald i åkerlandskapet får lantbrukaren kunskap om varför det är viktigt att tänka på gårdens biologiska mångfald utifrån områdena växter, pollinerande insekter, övriga nyttodjur, fåglar och fältvilt. Rådgivningen är till för lantbrukare som är intresserade av att gynna biologisk mångfald och man utgår från den enskilda gårdens förutsättningar och hittar lösningar. Exempel på åtgärder som lantbrukaren kan göra är att använda lämpliga fröblandningar till blommande kantzoner och anlägga skalbaggsåsar.

- Med ett ökat fokus på gården som helhet och ett ökat hållbarhetstänk är det ett naturligt steg att inkludera rådgivning om åtgärder för ökad biologisk mångfald i åkerlandskapet i Greppa Näringen. Idag saknas individuell rådgivning för den typen av åtgärder, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Läs mer om Rådgivningen Biologisk mångfald i åkerlandskapet på webbplatsen för lantbrukare

Läs mer om hur du gör rådgivningen Biologisk mångfald i åkerlandskapet och titta på underlagsmaterialet på webbplatsen

Kontakta modulansvarig Petter Haldén, Jordbruksverket, via e-post om du har frågor om denna rådgivning

Odlingsstrategi med och utan glyfosat

Glyfosat används för att avdöda vall, fånggrödor, ogräs och spillsäd. Många lantbrukare anser att det är en förutsättning för plöjningsfri odling. Nyligen drog en expertutredning inom EU slutsatsen att det varken är bevisat att glyfosat är cancerogent eller påverkar organismer i odlingslandskapet. Det är dock medlemsländerna som under 2022 beslutar om eventuellt fortsatt godkännande inom EU.

Greppa Näringen har utvecklat en enskild rådgivning om strategi för att använda mindre eller ingen glyfosat. Den bidrar också till ett integrerat växtskydd där förebyggande åtgärder och alternativ till kemiska växtskyddsmedel ingår som viktiga delar. Rådgivningen visar hur en odlingsstrategi på gården kan fungera utan glyfosat i växtföljden. Syftet med arbetet är att precisera vilka moment i odlingen som behöver förändras, både kemiskt och mekaniskt. Resultatet diskuteras sedan utifrån praktiska, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

- Ett förbud mot glyfosat skulle kraftigt ändra förutsättningarna för stora delar av den svenska växtodlingen. Lantbrukarna behöver därför stöd och rådgivning för att förbereda sig inför ett eventuellt förbud. Rådgivningen ger praktiska tips om alternativa strategier och lantbrukaren får grepp om kostnaden för de insatser som behöver göras på den enskilda gården. Detta är första gången som Greppa Näringen skapat en riktad insats inför ett eventuellt förbud mot ett enskilt växtskyddsmedel, säger Frans Johnson modulansvarig på Jordbruksverket för rådgivningen Odlingsstrategi med och utan glyfosat. 

Läs mer om Rådgivningen Odlingsstrategi med och utan glyfosat på webbplatsen för lantbrukare

Läs mer om hur du gör rådgivningen Odlingsstrategi med och utan glyfosat och titta på underlagsmaterialet på webbplatsen.

Kontakta modulansvarig Frans Johnson, Jordbruksverket, via e-post om du har frågor om denna rådgivning

Länk till pressmeddelandet som skickades den 30 juni 2021.

Senast uppdaterad: 30 juni 2021