Greppa logotyp

Uppdaterat material för rådgivningarna Kvävestrategi, 11Aa och 11Ab

På webbsidorna för rådgivningarna om kvävestrategi hittar du uppdaterat material om ammoniakavgång från växtrester, förfruktsvärde och en checklista med förslag till åtgärder för att minska ammoniakförlusterna vid spridning av organisk gödsel.

Ammoniakavgång från växtrester

Texten ammoniakavgång från växtrester är uppdaterad och finns på webbsidan Innan besöket för kvävestrategi. Pdf, 179 kB.

Förfruktsvärde

Text och innehåll i Förfruktsvärde är uppdaterat och finns på webbsidan Innan besöket. Pdf, 144 kB. Den handlar om kväve i mark och skörderester från föregående gröda som kommer efterföljande gröda tillgodo.

Checklista – risker och förslag till motåtgärder: Ammoniakförluster vid spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel

Checklistan för att minska risken för ammoniakförluster finns på webbsidan Under besöket i rådgivningen för kvävestrategi med stallgödsel. Pdf, 533 kB.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021