Greppa logotyp

Nyheter i GNW-adm efter driftsättning den 1 september

Nu kan du registrera de nya rådgivningarna Odlingsstrategi med och utan glyfosat och Biologisk mångfald i åkerlandskapet i GNW-adm. Det är också tillägg i registreringen av Upprepad växtnäringsbalans på mjölkgårdar och Uppföljning av klimatkollen.

Den 1 september gjordes en ny driftsättning av Greppa Näringens administrativa system, GNW-adm, med några nyheter. Nyheterna ser du nedan:

  • Det är nu möjligt att registrera de nya modulerna Odlingsstrategier med och utan glyfosat, 13J och Biologisk mångfald i åkerlandskapet, 17A.
  • När du registrerar en Upprepad växtnäringsbalans på mjölk/nötgårdar, 40B, ska du nu dokumentera de tre viktigaste åtgärderna du och lantbrukaren diskuterade er fram till under besöket.
  • Efter en uppföljning av klimatkollen, alltså 20C och 20D ska du nu registrera gårdens totala klimatavtryck både från beräkningen som gjordes vid den första klimatkollen och från den som gjordes under uppföljningsbesöket.

Länk till Greppa Näringens administrativa system, GNW-adm

Senast uppdaterad: 07 september 2021