Greppa logotyp

Uppdatera rådgivningsplanen vid varje besök

Rådgivningsplanen är viktig för dig och lantbrukaren! Den är den röda tråden i rådgivningen och ett viktigt underlag när Länsstyrelserna ska handla upp rådgivning i länen.

Uppdatera rådgivningsplanen vid varje besök för att lantbrukaren ska veta vilken rådgivning som är gjord, vad som händer framåt och också för att du ska kunna fånga upp hens intresse. Passa på att berätta om nya rådgivningar som du tror lantbrukaren kan vara intresserad av. Tänk också på att du är del i något större, att rådgivningen på gården följer en röd tråd!

Planen är också ett väldigt viktigt underlag när Länsstyrelserna ska upphandla och avropa rådgivning så därför behöver den vara uppdaterad.

När du lägger upp rådgivningsplanen tillsammans med lantbrukaren vid startbesöket bör du fokusera på lantbrukarens engagemang och intresse. Ta med de områden där du ser störst möjligheter till förbättringar när det gäller miljö, klimat och ekonomi på gården. Om det finns en regional strategi för vilka gårdar som kan få en viss typ av rådgivning är det bra om du också sneglar på den. Det är viktigt att du involverar andra företag och kompetenser.

Läs mer om Rådgivningsplan

Senast uppdaterad: 08 september 2021